Page 67 - BTDM BIL 214
P. 67

                yang perlu diiringi oleh tembakan meriam kehormatan. Tugas utama pasukan ini adalah untuk tembakan ke- hormatan, maka bateri ini tidak terlibat di dalam tugas operasi. Walaubagaimanapun anggota pasukan turut menjalankan latihan menembak termasuk menembak
Manakala permasalahan kondisi meriam yang uzur juga adalah cabaran utama disebabkan telah terlalu lama dalam inventori persenjataan Tentera Darat bagi melak- sanakan penugasan Tembakan Istiadat.
menggunakan peluru hidup di Lapang Sasar Asahan. Tembakan Meriam Kehormatan adalah untuk men-
Permasalahan perolehan alat ganti meriam juga wujud memandangkan meriam yang digunakan kini iaitu M102 dan 105mm telah tidak disenaraikan sebagai inventori
giringi sesuatu istiadat rasmi yang merupakan tradisi yang telah lama di amalkan di neg- ara ini.
Selain itu bertanggungjawab melaksanakan penu- gasan istiadat di peringkat Persekutuan, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan di Istana Negara serta melaksanakan tugas tembakan istiadat acara-acara kehormatan di per- ingkat persekutuan dan negeri.
Selain itu, kesulitan ketiadaan peruntukan Kenderaan Penarik Meriam (KPM) bagi menarik meriam untuk penugasan Tembakan Istiadat juga menjadi cabaran buat pasukan namun ianya dapat diselesaikan dengan cara lain iaitu kini penarikan dibuat dengan menggunakan trak tiga ton.
Pada masa sama turut terlibat dalam tembakan Istiadat Hari Keputeraan KDYMM SPBYDP Agong, Sultan dan Raja, Tembakan Istiadat Lawatan Negara, Tembakan Istiadat Kemangkatan, Tembakan Istiadat Pertabalan, Tembakan Istiadat HUT Tuan Yang Terutama dan Tembakan Istiadat Acara-Acara Kehormatan ATM.
Namun begitu sebagai sebuah pasukan yang telah matang dalam perkhidmatan segala cabaran dan rintan- gan telah berjaya ditempuhi dengan cemerlang kerana pasukan telah memperolehi pengiktirafan penugasan dengan pelbagai anugerah.
Cabaran Pasukan
41 Bateri RAD Istiadat amat berbangga dengan ke- jayaannya kini kerana pelbagai pengiktirafan di terima antaranya pengiktirafan Tembakan Istiadat melalui penerimaan Sijil Penghargaan daripada Istana Negara dan Istana Negeri, Anugerah Sijil Kecemerlangan daripada Bahagian Inspektorat Tentera Darat (BITD) serta menaja buat pertama kali Manual Tembakan Istiadat dan Pedati di peringkat ATM.
Cabaran yang di hadapi kini oleh pasukan ialah keang- gotaan mengekalkan tahap kepakaran dan kemahiran penugasan dikalangan pegawai dan anggota memandan- gkan pasukan merupakan sebuah pasukan yang khusus untuk melaksanakan penugasan Tembakan Istiadat.
PROFIL PASUKAN
 Tradisi ini wujud di kalan- gan dunia antarabangsa khu- susnya untuk memberi peng- hormatan kepada seorang negarawan yang sesuai den- gan darjat kebesaran dis- amping merupakan lambang kebesaran yang diperakui dalam beberapa istiadat Raja- raja Melayu.
Antara tembakan tersebut
ialah memberi bantuan tem-
bakan kehormatan di pering-
kat Persekutuan, Negeri dan ATM serta memberi bantuan tembakan kepada formasi atasan.
persenjataan tempur dan kegunaan penugasan Tembakan Istiadat.
 Bil 214
65


   65   66   67   68   69