Page 103 - BTDM BIL 214
P. 103

                 rahmat sehinggakan membentuk siapa diri saya sebagai seorang indi- vidu serta berpeluang melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi dalam dan luar negara demi perkembangan kerjaya serta membolehkan saya me- megang beberapa jawatan penting,” jelasnya.
efisien serta memperlihatkan kemam- puan supaya KRD terus kredibel serta mampu melaksanakan misi dalam pelb- agai dimensi.
Tambahnya lagi, beliau dapat meli- hat perkembangan positif organisasi Perisikan Pertahanan dan KRD dalam konteks struktur organ-
isasi, fasilitas, keanggotaan
serta peningkatan terhadap hubungan perisikan seran-
tau antarabangsa.
Jawatan TKPPP merupakan jawatan yang paling lama disandang oleh Mej Jen Dato’ Mohd Sobri Paridaludin Hj Ismail iaitu selama enam tahun dan turut mendapat kepercayaan penuh dari mantan Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan, Lt Jen Datuk Abdul Hadi
 Selain itu beliau meng- ingatkan agar setiap warga KRDmelengkapkandiridan dapat memainkan peranan dengan lebih efektif dan
Turut hadir, Panglima Medan Barat Tentera Darat, Lt Jen Datuk Azizan Md Delin, Panglima 3 Div, Mej Jen Dato’ Mohamad Abd Rahman, Ketua Projek Khas Jabatan Peguam Negara, Mej Jen Dato’ Ghazali Hj Ismail dan AKS Perisikan, Brig Jen Dato’ Rezil
Hj Hussin dalam menentukan kelestarian BSPP.
 Shahidin.
   Bil214 101   101   102   103   104   105